Close

Energia-avustus

Laitekustannuksiin voit puolestaan hakea kunnan energia-avustusta. Energia-avustuksella tuetaan sähkö- ja öljylämmityksen korvaamista pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä, joita voivat olla

  • maalämpöpumppujärjestelmä, joka hyödyntää maaperästä, kallioperästä tai pintavesistöstä saatavaa lämpöä
  • ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä
  • pelletti- tai muu puulämmitysjärjestelmä
  • uusiutuvaa energiaa hyödyntävä yhdistelmälämmitysjärjestelmä.

Sähkölämmitteisen talon tuki
Sähkölämmitteisiä taloja saneerattaessa tukea voi saada tarvittavan vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän osuuteen, jos tällaista ei asuinrakennuksessa ole entuudestaan.

Aurinkolämpö tuen piiriin
Lämpöpumppujen sekä pelletti- ja puulämmitysjärjestelmän kustannusten lisäksi voidaan yhdistelmälämmitysjärjestelmissä tukea aurinkolämmön ja -sähkön tuotantolaitteiden käyttöönottoon liittyviä kustannuksia. Tämän lisäksi voidaan hyödyntää muuta vapaavalintaista polttoainetta, jos se on tarpeen. Nämä kustannukset eivät kuulu avustuksen piiriin. Lämmitysenergian tarpeesta yli puolet on kuitenkin tuotettava uusiutuvalla energialla.

Avustuksen myöntää kunta. Jos kohteen omistaa suoraan kunta tai kuntayhtymä, avustuksen myöntää ARA. Lisätietoja saat kunnan korjaus- ja energia-avustuksia käsittelevältä viranomaiselta.

Lähde: www.ara.fi