Close

JH-Lämpö Oy hallitsee myös suurten kiinteistöjen lämpöpumppuratkaisut

IVT-lämpöpumppujen myyntiin, asennuksiin ja huoltoon erikoistunut JH-Lämpö Oy hallitsee myös suurten kiinteistöjen lämpöpumppuratkaisut. Yrityksellä on lämpöpumpuista pitkä kokemus ja se on toiminut valtuutettuna IVT lämpöpumppujen jälleenmyyjänä vuodesta 1997 alkaen. Yritys on asentanut noin 2000 maalämpöpumppua ja lukemattoman määrän ilmalämpöpumppuja.

”JH-Lämpö on asentanut runsaasti lämpöpumppuja omakotitaloihin, mutta viime vuosina myös asunto-osakeyhtiöt ja suuret kiinteistöt ovat kiinnostuneet maalämmöstä”, kertoo Juha Hirvonen.

”Sitä voidaan käyttää rivi- ja kerrostaloissa. Muitakin suuria kiinteistöjä, esimerkiksi kauppakeskuksia voidaan lämmittää maalämmöllä”, Hirvonen tietää.

Hän toteaa, että lämpöpumppuja voidaan asentaa monenlaisiin kiinteistöihin. Ratkaisuja toteutukseen on niin monta kuin on kohdettakin. Maalämpöpumput sopivat erinomaisesti esimerkiksi rivitalokohteisiin, jotka lämmitetään öljyllä, samoin kiinteistöihin joissa on vesikiertoinen sähkölämmitys.

”Tulevaisuudessa energian hinta tulee joka tapauksessa nousemaan nykytasoa korkeammalle eikä vielä tiedetä mitä tuleva energiaverotus tuo tullessaan. Energian hinta tulee aivan varmasti nousemaan jollain aikaviiveellä eurooppalaiseen tasoon. Suomessa on vielä kuitenkin energian hinta matalammalla tasolla kuin euroopassa yleensä. Lämpöpumpulla voidaan kuitenkin saavuttaa paras tuottohyötysuhde ostettuun energiaan nähden. Laitos on rakennettava niin, että yhdellä ostetulla kWh:lla saisi tuotettua vähintään kolme kWh:a energiaa. Lämpöpumppu soveltuu yleensä kaikkiin sellaisiin lämmitysjärjestelmiin missä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Suoralla sähköllä lämmitettävät talot pystyy muuttamaan maalämmölle, kun rakennetaan vesikiertoinen lämmitysverkosto.”

IVT:n lämpöpumppuvalikoimasta sopiva ratkaisu jokaiseen kohteeseen

IVT: n laajasta lämpöpumppuvalikoimasta löytyy sopiva ratkaisu jokaiseen kohteeseen. Siihen kuuluvat eri kokoiset maa-, ilma/vesi – ja ilmalämpöpumput. Juha Hirvonen kertoo, että IVT on suunnitellut suurille kiinteistöille omat lämpöpumppumallit. IVT Greenline HE on oikea kokonaisratkaisu 2-20 asunnon kiinteistöjen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden saantiin. IVT Greenline HE D 36 ja D 43 kW huipputehokas lämpöpumppu suuriin kiinteistöihin, kuten kerrostaloihin joissa on kaukolämpö tai öljy lisäenergiana. Sillä voi myöskin hyödyntää poistoilmasta saatavaa keräysenergiaa erittäin tehokkaasti. Jos ei ole öljy tai kaukolämpö lisäenergiana, niin sekään ei ole mikään ongelma, vaan järjestelmä rakennetaan sen mukaan mitä tarvitaan kulloinkin.

Suurissa kohteissa kokemus on avainasia

”Jokaiselle kiinteistölle on mitoitettava oikeanlainen pumppu. Se tekee kiinteistöjen energianhallinnasta mielenkiintoisen ja haastavan alueen. Suurissa kohteissa kokemuksella on suuri merkitys oikeiden ratkaisujen aikaansaamiseksi. Alalla on vielä tällä hetkellä vähän osaajia suurten kohteiden mitoittamisessa. JH-Lämpö Oy:llä on paljon tällaista tietoa ja kokemusta niin pienistä kuin isoistakin järjestelmistä. Juha Hirvonen on yrityksessämme erikoistunut laskemaan ja mitoittamaan suuretkin kohteet. JH-Lämpö Oy on yrityksenä on Suomen vanhimpia yrityksiä, joka on toiminut pelkkien lämpöpumppujen kanssa. IVT lämpöpumppujen kanssa yli 15 vuotta. JH-Lämpö Oy:n osaamisen taustana on vielä IVT:n pitkä kokemus lämpöpumppujen laadukkaana valmistajana.”

Merkittäviä lämpöpumppuratkaisuja ympäri maata

JH-Lämpö Oy:llä on toimipaikat Joensuussa Paukkajantie 3:ssa ja pääkaupunkiseudulla Keravalla. Yritys on toteuttanut suurten kiinteistöjen erilaisia lämpöpumppuratkaisuja ympäri Suomea.

”Pohjois-Karjalassa olemme toteuttaneet esimerkiksi rivitaloyhtiöt Kiteellä, Ilomantsissa, Kontiolahdella, Riistavedellä ja Tuusniemellä. Tampereella suunnittelimme 45 huoneiston rivitaloyhtiöön lämpöpumppuratkaisun, joka on toiminut jo vuodesta 2001 lähtien. Espoossa JH-Lämpö toteutti kerrostalon, jossa yhdistettiin lämpöpumppu ja kaukolämpö sekä poistoilma. Porvoossa toteutimme rivitalon öljylämmityksen ja lämpöpumpun yhteistoimintana. Veikkolassa 99 huoneiston kerrostaloalue on JH-Lämpö Oy:n suunnittelema ja valvoma kohde. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n 12 kerrostalon lämpöpumppujärjestelmän JH-Lämpö Oy on suunnitellut ja myöskin toimittaa. Olemme myös saneeranneet vanhojen kartanorakennusten öljylämmityksiä lämpöpumppuratkaisuilla, esimerkiksi ison 1500 neliömetrin kartanon Nastolassa”.

Rivi- ja kerrostaloissa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa

IVT:n lämpöpumpuilla saadaan rivi- ja kerrostaloissa aikaan merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa.

”Taloudelliset hyödyt vaihtelevat kohteittain, mutta lämmityskustannukset putoavat joka tapauksessa. Yksinkertainen sääntö on: mitä suurempi energian tarve, sitä suurempi investointi ja sitä mukaa investoinnin tuotto paranee. Isoissa taloissa on suuret kulut ja lämpöpumpulla saadaan isot säästöt energialaskussa”. Juha Hirvonen kertoo muutamasta kohteesta, jotka kuvaavat maalämpöön siirtymisen hyötyjä.

Savonlinna kartanokohde: ”560 neliömetrin kiinteistön laskennallinen energiantarve oli noin 90000 kWh/vuosi ja huipputeho talolle noin 30 kW. Järjestelmä toteutettiin IVT HT E26 pumpulla ja kalliolämmöllä. Kallioon porattiin kolme 180 metriä syvää reikää, josta saadaan energiaa noin 60000 kWh/vuosi. Ostoenergian määräksi jää noin 30000 kWh/vuosi. Käyttökustannuksissa tämä merkitsee ostettavan energian hinnalla (13cnt/kWh) 3900 €/vuosi. Jos talo lämmitettäisiin sähköllä, niin kulut olisivat 11700 €/vuosi. Investointi lämpöpumppujärjestelmään oli noin 60000 €, joten se oli erittäin kannattava Tässä järjestelmässä päästiin lämpökertoimeen 3, eli yhdellä ostetulla kilowatilla saatiin 3 kilowattia tuotettua energiaa.”

Investoinnin tuotto on aika hyvä tuossa kohteessa eli reilusti yli 10%.

”Toinen esimerkki on rivitalosta, jossa maalämpö on ollut käytössä yli kolme vuotta. Huoneistoja tässä taloyhtiössä on 15. Lämpökaivoja tontille tehtiin kuusi kappaletta, joista jokaisella on syvyyttä 160 metriä. Energiaa niistä saadaan 125 000 kWh vuodessa. Kun laskennallinen energiatarve oli 195 000 kWh, josta kompressorin tarvitsema sähkömäärä noin 65 000 kWh, jää öljyllä tuotettavaksi 5 000 kWh (kattilahyöty 0,6). Sähkömenot ovat noin 8 500 euroa (sähkö 13cnt/kWh) ja öljyn käytöstä aiheutuvat kustannukset noin 850 euroa (öljy 1,2Eur/l) vuodessa. Näin ollen säästöjä syntyy 20 500 euroa vuodessa, kun syntyviä kuluja verrataan aiemmin mainittuun runsaan 30 000 euron öljylaskuun. Uusi lämmitysjärjestelmä tuli maksamaan noin 85 000 euroa. Laskelmien mukaan investointi maksaa siten itsensä takaisin noin 4 vuoden aikana.”

Nyt energian hinta on lähtenyt jyrkkään nousuun, niin investoinnin kuoletusaika lyhenee jatkuvasti.

JH-Lämpö Oy:n yhteistyö lämpökaivojen porauksessa

Lämpökaivojen poraus on erittäin merkittävä asia lämpöpumppujärjestelmän toimivuuden kannalta. Olemme hakeneet vuosia hyviä porauksen yhteistyökumppaneita. ”Meillä on käynyt poraamassa monta kokeilijaa. Ne ovat poranneet meille monestikin kaksi reikää kerralla eli ensimmäisen ja viimeisen.” toteaa Hirvonen.

Porauksen kanssa ei ole leikkimistä ja siinä pitää olla erittäin hyvä yhteistyökumppani. Savonlinnan Lämpöpumput Oy on porannut meidän kohteisiin nyt viimeiset vuodet ja minulla on erittäin hyvät kokemukset heidän ammattitaidostaan lämpökaivojen porauksesta. Poraus on kokonaisvaltaista työtä. Siellä on katsottava, että tehdään poraussuunnitelma ja poraus tehdään mahdollisimman vähän haittaa tekevänä asuinympäristöön. Ympäristö on pidettävä siistinä ja vietävä jätteet pois sekä kuunneltava asiakasta.

”Minulle on erittäin tärkeä asia se miten porarit käyttäytyy ja toimittaa porauksen kohteessa. Se on erittäin suuri osa lämpöpumppujärjestelmää kuitenkin” kommentoi Hirvonen. ”Olemme rakentaneet erittäin hyvän yhteistyökuvion Savonlinnan Lämpöpumppu Oy:n kanssa porauksesta” riemuitsee Hirvonen.

Ilman kunnollista porausta ei saa rakennettua kunnollista lämpöpumppujärjestelmää.

”Olen erittäin tyytyväinen tänään porauksiin ja tätä yhteistyötä tullaan jatkamaan pitkään” kertoo Juha Hirvonen

Luotettava palvelu

Tämän päivän markkinatilanteessa kannattaa katsoa millainen on myyjä, jonka kanssa tekee kauppaa. Lämpöpumput ovat todellakin kuuma trendi tänä päivänä. Tulee kaikenlaisia myyjiä ”ammattilaisina” myymään järjestelmiä niin omakotitaloihin kuin myöskin suurempiin kohteisiin. Kannattaa kuitenkin ensin katsoa laatua eikä hintaa. On hyvä kysellä hieman referenssejä myyjältä sekä pyytää kohteita, joihin voi soittaa ja kysellä hieman järjestelmien toimivuudesta sekä huollon saatavuudesta. Meille on tärkein asia se, että asiakas saa sitä mitä se tilaa. Sen on toimittava niin, kuin sen on luvattu toimivan. Laitteissamme on 5 vuoden IVT turva eli jos koneeseen tulee jotain vikaa, niin silloin se korjataan veloituksetta. Ukkosvauriot on asia erikseen.

Huolto

Lämpöpumppujen huolto on erittäin tärkeä osa laitosten toimivuudessa. Olemme järjestäneet huollon IVT lämpöpumpuille kuuden huoltoyksikön voimin. Kun on huollon tarvetta, niin meiltä saa huollon silloin kun sitä tarvitaan. Olemme Suomessa vanhin ja suurin IVT lämpöpumppuja huoltava yritys. Meiltä löytyy kokemusta kaikille IVT lämpöpumpuille ja huoltoa myöskin on saatavissa. Meillä on mottona ” Mitä asennamme, niin myöskin pidämme siitä huolta”. Suomesta ei löydy montakaan yritystä, jotka on näin pitkään toiminut pelkkien lämpöpumppujen kanssa. Huoltoyksikkömme toimivat Itä-Suomessa ja koko Savon alueella. Keravalla meillä myöskin toimii oma huoltoyksikkömme.

Luotettavuus

Savonlinna Lämpöpumput Oy ja JH-Lämpö Oy on lähellä ihmistä oleva yhteistyökumppani asiakkaalle. Siellä on henkilöt eikä pelkästään yritys taustalla. Meille on asiakas tärkeä. Asiakkaalle on suuri askel siirtyä maalämpöön ja siinä asiassa me autamme häntä. Meille se on jokapäiväistä, mutta asiakkaalle se on ainutlaatuista asiaa. Siinä haluamme antaa meidän kokemuksemme asiakkaan käyttöön. ”Teemme sen, minkä lupaamme”

Käytäntö

Lämmityskausi 2009-2012 on ollut kova kausi lämmitysjärjestelmille ja hyvä koekausi lämpöpumpuille. Tyytyväisenä täytyy todeta, että IVT lämpöpumput toimii myöskin tällaisissa ääriolosuhteissa moitteettomasti. Nyt asiakkaat ovat huomanneet mitä oikeastaan lämpöpumppu pystyy tekemään ja säästämään lämmityskuluissa. Voidaan vain todeta, että lämpöpumput ovat tulleet jäädäkseen Suomen maaperälle ja toimimaan ympäristöystävällisesti. Lapsemme tulevat kiittämään meidän tekemiä päätöksiä ympäristöteoissa ja lämpöpumppu on mitä suurimmassa määrin ympäristöteko toteaa Juha Hirvonen.

Yhteystiedot:
Juha Hirvonen, 010 3211 520, JH-Lämpö Oy
Pertti Määttänen, 010 3211 524, JH-Lämpö Oy