Close

Vuosihyötysuhde

COP-arvo, tehokkuus tietyissä olosuhteissa.
Ostajana haluat luonnollisesti tietää kuinka tehokas lämpöpumppu on. Useimmat valmistajat ilmoittavat tehokkuuden hyötysuhteena COP (Coefficient OfPerformance).
Tietyssä mittausedellytyksessä on määritelty lämpöpumpun kyky tuottaa lämpöä verrattuna sähkömäärään, joka tuottaisi saman lämmön. Lämpöpumpun hyötysuhde 3 (COP 3) tarkoittaa sitä, että se tietyn mittausedellytyksen aikana tuottaa kolme kertaa enemmän energiaa kuin ottaa. Nettolisäys on siis kaksi kolmasosaa.

Tosiasiat on otettava huomioon arvoja verrattaessa
Kannattaa olla varuillaan kun puhutaan tehokkuudesta. COP-arvo, joka on mitattu tietyissä olosuhteissa ilman että kaikki järjestelmään kuuluvat komponentit – esimerkiksi kiertopumput – on huomioitu, saattaa vaikuttaa korkealta. Standardeja on tällä hetkellä kahta eri tyyppiä millä COP arvot ilmaistaan EN 255 ja EN 14511. EN 255 on Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n mukaan jo käytöstä poistunut standardi, jonka on korvannut EN 14511. Vanhaan standardiin viitataan kuitenkin maalämpöpumppujen markkinoinnissa edelleen yleisesti. Yksi syy lienee tottumus. Sekään tuskin haittaa, että COP-luku on vanhalla standardilla hieman korkeampi kuin uudella. Tämä johtuu siitä, että standardissa EN 14511 lämpöpumpun sähkönkulutukseen lasketaan mukaan myös kiertovesipumpun kulutus, standardissa EN 255 taas ei.

Boschilla COP 5,1
Standardin EN255 mukaiset mittaukset antavat COP-arvon 5,1, mikä on korkein ja huomattavasti parempi markkinoilla aiemmin olleisiin lämpöpumppuihin verrattuna. Myös uudella standardilla EN 14511 mitattuna Bosch on ylivoimaisesti markkinoiden energiatehokkain maalämpöpumppu.

COP tulee sanoista Coefficient of Performance, ja se on arvo, jolla ilmoitetaan lämpöpumpun lämpökerroin. COP-arvo 5,1 tarkoittaa, että lämpöpumpun kuluttamaa kilowattituntia kohti se antaa takaisin 5,1 kWh lämpöenergiaa. Bosch pienentää lämmityskustannuksia jopa 80 prosenttia verrattuna esimerkiksi suoraan sähkölämmitykseen tai öljylämmitykseen.

Uusia toimintoja.
Boschin menestys perustuu huolelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Siinä on muun muassa päivitetty automatiikka, jonka ansiosta lämmitystä voidaan säätää nopeasti ja helposti. Lämpöpumpulla voidaan myös lämmittää uima-altaan vettä.

Edelleen kehitetty DPC on nyt myös lämmityspuolella. Kiertovesipumpun kierrosluku sovitetaan jatkuvasti lämpötilaeron mukaan. Ei vaadi esisäätöä! Toiminto säästää kiertovesipumpun suoraa käyttöenergiaa, mutta suurin hyöty saadaan lämpöpumpun COP:n jatkuvalla optimoinnilla.
Optimoinnin ansiosta COP-arvo on jopa 0,3 yksikköä parempi.

Energianmittausjärjestelmä (ESM) näyttää lämpöpumpun tuottaman energian määrän suoraan näytöllä.