Huoltosopimuksen ehdot

Hinnat

JH-Lämpö Oy:n hinnastoissa ilmoitetut hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Voimassaolevat hinnastot esitetään verkkosivuilla www.jh-lampo.fi. JH-Lämpö Oy pidättää oikeuden muuttaa sopimushintaa ja muita hinnastojen hintoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Huoltosopimuksen sopimushinnat astuvat voimaan seuraavan laskutusjakson alusta ja muut hinnat astuvat voimaan välittömästi hinnanmuutosten yhteydessä.

Maksuehdot

Maksuehto on 7 päivää netto laskun päivämäärästä lukien. Viivästyneistä suorituksista perimme korkolain mukaista viivästyskorkoa. Laskutamme huoltotyöt Intrum Justitia Oy:n maksuvalvontapalvelun kautta. Laskutuslisä on 8 €/lasku.

Tilaus/sopimus

Sopimus tulee voimaan, kun asiakas on allekirjoituksellaan hyväksynyt sen ehdot sekä maksanut ensimmäisen laskutusjakson laskun.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi vuoden kerrallaan (laskutusjakso). Asiakkaalla on mahdollisuus purkaa sopimus seuraavan laskutusjakson alusta vuosihuollon sopimisen yhteydessä. Asiakkaan on vahvistettava sopimuksen purku kirjallisesti, mikäli hän haluaa purkaa sopimuksen.

Vastuunrajoitus

JH-Lämpö Oy vastaa ensisijaisesti asiakkaan lämmitysjärjestelmän säätöjen optimoinnista ja laitteiden asianmukaisen toiminnan tarkastamisesta. JH-Lämpö Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta joka voi johtua esimerkiksi sähkökatkoksista tai siitä, että kolmas osapuoli on suorittanut laitteiston asennus- tai säätötoimenpiteitä. JH-Lämpö Oy ei myöskään ole vastuussa force majeure -tilanteiden aiheuttamista seurauksista.

Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman JH-Lämpö Oy:n suostumusta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Asiakkaan ja JH-Lämpö Oy:n väliset erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista sopimusteitse. Mikäli sopimusosapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, riita ratkaistaan Itä-Suomen Käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

Sopimuksessa noudatetaan JH-LämpöOy:n yleisiä toimitusehtoja ja REYS-8 1995 yleisiä toimitusehtoja.