Tarkistuslista lämpöpumpun hankintaan

Ennen kuin päätät millaisen lämpöpumpun valitset, on olemassa tiettyjä asioita, joita on harkittava. Ohjeemme tekevät valinnastasi helpomman.

Nykyisen lämmitysjärjestelmän arviointi

Onko talossasi tällä hetkellä öljykattila, sähkölämmitys, kaukolämpö, puulämmitys vai pellettilämmitys?

Miten nykyinen lämmitysjärjestelmäsi toimii kun ajatellaan mukavuutta, tehokkuutta ja kustannuksia? Oletko kyllästynyt korkeisiin sähkölaskuihin, tilaa vievään ja oikuttelevaan öljykattilaan tai työtä vaativaan halonhakkuuseen? Oikein toteutettu lämpöpumpun asennus tarjoaa sinulle turvallisen, mukavan ja taloudellisen lämmitysratkaisun.

Kuinka vanha nykyinen lämmitysjärjestelmäsi on? Kuinka monta vuotta se toimii ennen kuin se pitää vaihtaa?

Kuinka tehokas järjestelmä on tällä hetkellä? Nämä kysymykset kuuluvat yhteen. On esimerkiksi kyseenalaista käyttää tehotonta järjestelmää vaikka se teknisesti toimisikin vielä muutaman vuoden ajan.

Kuinka paljon tilaa vie nykyinen lämmitysjärjestelmäsi?

Esimerkiksi öljykattila ja öljysäiliö vievät paljon tilaa. Lämpöpumppu vie lattiapinta-alaa pienimillään noin puolen neliömetrin verran. Näin saat vapautettua lisätilaa esimerkiksi jotain mukavaa harrastusta varten.

Millä tavalla pelletit ja kaukolämpö vaikuttavat ympäristöön ja talouteesi?

Pelletit esitetään edullisena vaihtoehtona mutta noudattavat kuitenkin yleensä öljyn hinnankehitystä. Pellettituotanto kuluttaa melko paljon energiaa, mikä usein unohdetaan kun väitetään sen olevan ympäristöystävällinen vaihtoehto. Jos valitaan kaukolämpö, tehdään usein pitkäaikaiset sopimukset toimittajan kanssa eikä voida itse vaikuttaa kustannusten kehitykseen.

Nykyiset energiakustannukset

Tämänhetkiset energiakustannukset?

Tärkein syy siihen, että vaihdetaan lämpöpumppuun, on useimmille se, että nykyiset energiakustannukset ovat liian korkeat. Tarkastele kustannuksia ainakin koko viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Kannattaa ottaa tarkasteltavaksi pidempikin ajanjakso, jotta esimerkiksi poikkeuksellisen leuto – tai kylmä – talvi ei anna tulokseksi vääristynyttä kuvaa kustannuksista.

Talo

Jotta JH-Lämpö Oy:n ammattilaiset on mahdollista tehdä mahdollisimman optimaalisesti mitoitettu ratkaisu, hänen on tärkeää saada seuraavat tiedot talostasi:

 • Onko kyseessä yksi- vai kaksikerroksinen talo ja onko siinä kellari tai ullakko?
 • Lattiapinta-ala?
 • Lämmitettävät kuutiot?
 • Asukasluku?

Onko sinulla laajennussuunnitelmia? Siinä tapauksessa on tärkeää ottaa huomioon, ettei lämpöpumpun asennus estä tulevia laajennustöitä.

Jos talossa on uima-allas tai jos sellainen aiotaan rakentaa, sekin on luonnollisesti mahdollista lämmittää lämpöpumpun avulla.

Tontti ja maaperä

Kuinka suuri tontti sinulla on?

Jos valitset maapiiriin asennettavan maalämpöpumpun, on tontin oltava kyllin suuri, jotta pitkä putki voidaan asentaa maahan oikein.

Millaiset ovat maaolosuhteet?

Kallioperän laatu ja maaperän syvyys (etäisyys kalliosta) voivat vaikuttaa porauksen hintaan.

Miten helppoa asennuspaikalle on päästä?

Pääseekö esimerkiksi porauspaikalle helposti? Jos olet päätynyt ilma-vesilämpöpumppuratkaisuun, sinun on huolehdittava siitä, että talon ulkopuolella on tilaa ilma-vesilämpöpumpun ulos sijoitettavalle osalle.

Onko sinulla naapureita, jotka jo aikaisemmin ovat tehneet porauksia maalämpöä varten?

Kysy sitä heiltä! Ja muista, että lämpöä riittää varmasti vaikka porauksia olisikin tehty aikaisemmin.

Jos jossakin lähellä sijaitsevista taloista on lämpökaivoon asennettu maalämpö

tai jos porattavia reikiä tarvitaan enemmän kuin yksi – tulee porausreikien etäisyyden toisistaan olla noin kaksikymmentä metriä. Silloin ne eivät vaikuta toisiinsa negatiivisesti. Mikäli lähekkäin on useita taloja, joissa on lämpökaivoon asennettu maalämpö, reikien lähekkäisyys korvataan poraamalla syvemmät reiät.

Kuinka syvät reiät pitää porata?

Poraussyvyyden määrittävät lämpöpumpun koko (teho), talon energian- ja tehontarve sekä kallioperän mineraalikoostumus (lämmönjohtokyky). Sellaiset poraussyvyyden määrittelyt, jotka eivät perustu tosiasioihin, sisältävät riskitekijöitä.

Lämmön ja lämpimän käyttöveden tarve

Millainen on talon energiantarve?

Kuinka monta ihmistä asuu talossa? Asuuko talossa esimerkiksi teini-ikäisiä lapsia, jotka käyttävät paljon lämmintä vettä tai ikääntyneitä ihmisiä, jotka pitävät erityisen korkeasta sisälämpötilasta? Lämpöpumpun koko tulee sopeuttaa talon asukkaiden tarpeisiin.

Voit valita lämpöpumpun, joka on kehitetty tuottamaan erityisen paljon lämmintä vettä.

Miten korkea vuosihyötysuhde vaikuttaa lämpimän veden tuotantoon?

Koska lämpimän käyttöveden tuotannon osuus talon energiantarpeesta on yhä suurempi, on tärkeää, että lämmin vesi tuotetaan mahdollisimman korkealla vuosihyötysuhteella. On myös erittäin tärkeää, että lämminvesivaraaja täyttyy mahdollisimman nopeasti, jotta lämpimän veden riittävyys voidaan varmistaa.

Odotettavissa olevat säästöt

Kuinka paljon lämmityskustannuksissa on mahdollista säästää?

Tehokas lämpöpumppuratkaisu voi pienentää lämmityskustannuksia jopa yli kolmella neljäsosalla. Tähän vaikuttaa monta tekijää. Joitakin esimerkkejä ovat talon ominaisuudet, lämpöpumpun ja lämpöjärjestelmän mitoitus ja teho sekä tietysti ulkolämpötila.

Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi talosi energiantarve on, sitä kannattavammaksi lämpöpumppuratkaisu tulee.

Yksi tärkeä tekijä kustannussäästöjä laskettaessa on tietysti se, millainen on tällä hetkellä käyttämäsi energiamuodon hinnankehitys – esimerkiksi sähkön ja öljyn.

Kuinka kauan kestää ennen kuin investointikustannukset on säästetty?

Tähän kysymykseen ei ole olemassa yhtä yleistä vastausta. Se riippuu siitä, kuinka suuret nykyiset lämmityskustannuksesi ovat verrattuna saataviin säästöihin. JH-Lämpö Oy:n asiantuntijat auttavat sinua mielellään laskelman teossa.

Muista myös, että hyvä lämpöpumppuratkaisu nostaa talosi arvoa.

Millainen lämmitysjärjestelmä kannattaa valita?

Eri tavoista, joiden avulla lämpöpumput tuottavat energiaa kerrotaan erillisessä luvussa. Seuraavassa kuvaillaan lyhyesti näiden erilaisten menetelmien erityispiirteitä.

Lämpökaivoon asennettava maalämpö on yleisin menetelmä ja erittäin vakaa lämmönlähde. Kallioon porataan yksi tai useita reikiä. Yksi tämän menetelmän eduista on se, että pihaan kohdistuvat toimenpiteet ovat hyvin pienet.

Maapiiriin kytkettävässä maalämpömenetelmässä maahan upotetaan metrin syvyyteen putki. Porausta ei tarvita. Huomattavan suuri ala tontista on kuitenkin kaivettava. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kaivuukustannukset ovat noin puolet lämpökaivon porauskustannuksista.

Vesistölämpö on sopiva vaihtoehto jos talosi sijaitsee lähellä vesistöä. Vesistön pohjaan sijoitetaan putki painojen avulla. Tällöin ei ole tarpeen suorittaa porauksia. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että putken upotuskustannukset ovat noin puolet lämpökaivon porauskustannuksista.

Ilma-vesilämpö on yksinkertaisin asennustapa, koska se ei vaadi porausta eikä putkien asentamista. Tämän menetelmän hyötysuhde saattaa alentua kun ulkona on erittäin kylmä.

Mitoitus

Mitoitus on erittäin tärkeä vaihe lämpöpumpun asennuksessa.

Lämpöpumppujärjestelmän tulee:

 1. Lämmittää juuri sinun talosi kannattavalla tavalla vuoden ympäri.
 2. Toimia luotettavasti myös vuoden kylmimpinä päivinä.

Suuremman lämpöpumpun investointikustannukset ovat korkeammat mutta sen käyttökustannukset ovat pienemmät. Vastaavasti pienen lämpöpumpun investointikustannukset ovat alhaisemmat kuin taas sen käyttökustannukset ovat korkeammat. Oikealla mitoituksella saadaan aikaan oikeanlainen tasapaino investointi- ja käyttökustannusten välille.

Miten voidaan verrata kilpailevien lämpöpumppujen luvattua suorituskykyä?

Kannattaa olla varuillaan kun puhutaan tehokkuudesta. COP-arvo, joka on mitattu tietyissä olosuhteissa ilman että kaikki järjestelmään kuuluvat komponentit – esimerkiksi kiertopumput – on huomioitu, saattaa vaikuttaa korkealta. Hyötysuhde ei nimittäin ole vakio vaan se vaihtelee ulkoilman lämpötilan mukaan tai oikeammin sanottuna ulko- ja sisälämpötilan eron mukaan. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi ero on eli mitä kylmempää ulkona on, sitä alhaisempi hyötysuhde on.

Standardeja on tällä hetkellä kahta eri tyyppiä millä COP arvot ilmaistaan EN 255 ja EN 14511. EN 255 on Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n mukaan jo käytöstä poistunut standardi, jonka on korvannut EN 14511. Vanhaan standardiin viitataan kuitenkin maalämpöpumppujen markkinoinnissa edelleen yleisesti. Yksi syy lienee tottumus. Sekään tuskin haittaa, että COP-luku on vanhalla standardilla hieman korkeampi kuin uudella. Tämä johtuu siitä, että standardissa EN 14511 lämpöpumpun sähkönkulutukseen lasketaan mukaan myös kiertovesipumpun kulutus, standardissa EN 255 taas ei.

Kun eri lämpöpumppujen hyötysuhdetta verrataan, on huomioitava se, että hyötysuhde ilmoitetaan usein tietylle käyttötilanteelle, esim. 0 °C / 35 °C. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmönkeruunesteen lämpötila on 0 °C ja menoveden 35 °C. Usein tähän hyötysuhteeseen ei myöskään lasketa mukaan laitteen kiertopumppuja. Näin ilmoitetulla hyötysuhdearvolla ei siis ole kovinkaan suurta mielenkiintoa kuluttajan kannalta.

Paljon olennaisempaa on tietää millainen pumpun hyötysuhde on keskimäärin koko vuoden aikana. Tätä arvoa kutsutaan vuosihyötysuhteeksi ja se voi erota suurestikin eri valmistajien lämpöpumppujen välillä.

Ilma-vesilämpöpumppujen kohdalla markkinat ovat melko sekavat. Hintaerot ovat usein hyvin suuria mikä heijastuu myös pumppujen toimintaan ja suorituskykyyn. On tärkeää tarkistaa kuinka tehokas ilma-vesilämpöpumppu on silloin kun ulkona on kylmä. Tehokkaan lämpöpumpun pitää pystyä käyttämään hyväkseen ilmaa, jonka lämpötila on jopa -20 °C.

Käyntiääni

Hyvän lämpöpumpun käyntiääni ei saa häiritä ympäristöä. Useimmat ihmiset eivät yleensä pidä lämpöpumpun käyntiääntä häiritsevänä. Ennen hankintaa kannattaa mahdollisuuksien mukaan koekuunnella valmiiksi asennettua lämpöpumppua ja kysyä aiemmin asennettujen pumppujen asiakkailta kokemuksia.

Kauko-ohjaus

Joitakin lämpöpumppuja voi kauko-ohjata lisälaitteen ja internetin välityksellä. Voit esimerkiksi tarkkailla lämpötiloja tai nostaa talosi lämpötilaa ennen kuin palaat matkoilta.

Viilennys

Passiivinen viilennys

Lämpimänä kesänä voi olla mukavaa viilentää sisälämpötilaa. Lisälaitetta apuna käyttäen voit tehdä niin lämpöpumpun avulla. Kierrättämällä sitä viileätä nestettä, joka on olemassa keruuputkessa, taloa voidaan viilentää kustannuksilla, jotka vastaavat noin kahden hehkulampun vaatiman energian hintaa.

Tarjoukset

Lämpöpumpun valinnassa kannattaa olla tarkkana.

Ajatellaanpa esimerkiksi, että saat tarjouksen X-merkkisestä lämpöpumpusta tiettyyn hintaan. Saat toisen tarjouksen Y-merkkisestä lämpöpumpusta ja sen hinta on 20 prosenttia korkeampi. Päädyt ehkä helposti ensimmäiseen vaihtoehtoon. Hinta ei kuitenkaan voi olla ainoa kriteeri lämpöpumpun valinnassa. On tarkistettava, riittääkö edullisemmankin lämpöpumpun teho lämmittämään koko talosi. Mikäli se ei riitä tarvitaan turhaan kallista lisälämpöä, jolloin korkeat käyttökustannukset mitätöivät nopeasti houkuttelevan edullisen hankintahinnan.

Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tarjousten kaikkia osioita voidaan verrata oikeudenmukaisesti. Tällöin voi olla kysymys avaimet käteen -asennuksen kokonaiskustannuksista tai vanhan laitteen purkamisesta ja pois viemisestä.

Muista myös ottaa selvää siitä kenen tehtävä on huolehtia kaivuutyöstä porausreiästä taloon

Kannattaa pyytää kokonaistarjousta, joka sisältää kaiken: lämpöpumpun, porauksen sekä muun asennuksen ja jälkityöt.

Rahoitus

Edullisimman rahoituksen saat luultavasti oman pankkisi kautta. Pankit suhtautuvat yleensä lämpöpumppuhankintaan positiivisesti, koska sen tarkoituksena on alentaa käyttökustannuksia

Luvat

Mahdollisista tarvittavista luvista saat lisätietoa JH-Lämmön asiantuntioilta.

Turvallisuus

Asiantunteva ja vastuullinen asennus on erittäin tärkeä asia lopputuloksen kannalta. Tarkista, että asennustyön suorittajat ovat valtuutettuja lämpöpumppualan erikoisosaajia. Laitteen häiriöttömän toiminnan turvaavan huoltosopimuksen lisäksi myös takuu on itsestään selvä asiakasturva. Takuiden ehdot voivat vaihdella. Huomiota kannattaa kiinnittää eritoten takuiden kattavuuteen. On tärkeää, että takuu kattaa koko tuotteen, ei ainoastaan kompressoria.

Huolto

Normaalisti lämpöpumpun on toimittava jatkuvasti. Lämpöpumpun on oltava periaatteessa huoltovapaa. Joskus voi kuitenkin tulla tilanne, jolloin huoltoa tarvitaan. Silloin luotettava jälleenmyyjä on avainasemassa. JH-Lämpö Oy:stä löytyy huoltoyksiköitä 4 kappaletta joten nopeaan ja ammattitaitoiseen huoltoon on panostettu täysillä antaen asiakkaalle turvaa.

Muuta

Kuinka suuri on oman työsi osuus? Sen ei tarvitse olla kovinkaan suuri. Vastuuntuntoisen asentajan tulee huolehtia esimerkiksi siivouksesta sekä ylimääräisten tarvikkeiden ja vanhan lämmityslaitteen poiskuljetuksesta.

Tarkistuslista

 • Nykyisen lämmitysjärjestelmän arviointi
 • Nykyiset energiakustannukset
 • Talo
 • Tontti ja maaperä
 • Lämmön ja lämpimän veden tarve
 • Odotettavissa olevat säästöt
 • Millainen lämmönsaantiperiaate tulee valita?
 • Mitoitus
 • Miten verrata kilpailevien lämpöpumppujen luvattua tehoa?
 • Käyntiääni
 • Kauko-ohjaus
 • Viilennys
 • Tarjoukset
 • Rahoitus
 • Luvat
 • Turvallisuus
 • Huolto
 • Muuta