Lämpöpumpun asennus

Bosch käyttää ammattilaisia lämpöpumpun valmistuksesta valmiiseen asennukseen saakka. Kokonaisvastuu asennuksesta on JH-Lämpö Oy:llä. Työ kestää yleensä hyvin vähän aikaa, usein vain muutaman päivän. Tarvittava lämpökatkos on normaalitapauksissa vain muutama tunti. Pumpun asennus on asiakkaalle yksinkertainen prosessi.

Bosch on lämpöpumppujen valmistajana asiantuntija. Sen vuoksi pidämme huolta siitä, että koulutetut myyjät auttavat asiakasta löytämään oikean ratkaisun asiakkaan tarpeisiin ja asiantuntevat asentajat myös asentavat tuotteemme.

Seuraavassa selostetaan tyypillinen lämpöpumpun asennus vaihe vaiheelta. Valittu esimerkki käsittelee porareikään asennettavaa maalämpöpumppua. Koska JH-Lämmöllä on aina päävastuu asennuksesta, valitsemme vuorostaan ammattitaitoiset alihankkijat esimerkiksi poraamiseen tai vaativimpiin purkutöihin purku firmat.

JH-Lämpö Oy vastaa itse varsinaista lämpöpumppua koskevista asennustöistä. Koska olosuhteet vaihtelevat, on vaikeaa antaa tarkkaa arviota asennustöiden kokonaiskestosta. Tässä esimerkissä poraaminen, olemassa olevan lämpökattilan purku ja lämpöpumpun asennus kestävät muutaman päivän. Normaalitapauksissa lämmön ei tarvitse olla katkaistuna muutamaan tuntia pitempään. Tämä johtuu siitä, että lämpöpumpuissamme on lämpövastus, jota voidaan käyttää siihen asti, että liittymä porattuun reikään on valmis.

  1. Ulkotyöt alkavat siitä, että PT-energiaporauksen porausfirman porausvaunu tulee paikalle.
  2. Kallioon porataan reikä.
  3. Reikä vuorataan sisäpuolelta yhteen hitsatuilla teräsputkilla siihen asti, kunnes peruskallio saavutetaan.
  4. Porattuun reikään upotetaan lämmönkeruuputkisto, joka on täytetään lämmönkeruunesteellä. Sen jälkeen porauskalusto viedään pois.
  5. Yleensä Poraus urakkaan kuuluu lämmönkeruuputkiston sisääntuonti. Pienellä kumitela kaivinkoneella kaivetaan ura ja sitä myöten tuodaan putkisto talon lähelle. Siitä timanttiporakoneella reikä seinään ja putket tuodaan sisäpuolelle.
  6. Sisätyöt aloitetaan vanhan lämpökattilan poisviennillä.
  7. Uusi lämpöpumppu asetetaan paikoilleen.
  8. Yleensä vajaassa päivässä päästään niin pitkälle, että lämpöpumpun lämpövastuksella voidaan ruveta lämmittämään taloa ja käyttövettä mikäli lämmönkeruupiiri ei ole vielä valmis.
  9. Seuraavaksi vedetään putket lämpöpumpusta siihen kohtaan ulkoseinää, josta porausreiän putket tulevat sisään. Kun putket on liitetty toisiinsa, täytetään uudet putket lämmönkeruunesteellä, jota kierrätetään järjestelmässä niin pitkään kunnes maaliuos on ilmattu ja liuoksessa ei ole ilmaa.
  10. Tämän jälkeen JH-Lämpö Oy:n koulutettu asentaja käy kanssasi huolellisesti läpi kaikki lämpöpumpun käyttöön ja hoitamiseen liittyvät asiat. Samalla täytetään käyttöönottopöytäkirja ja todetaan kaikki olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa.