Sanasto

Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien laitteistojen ja käsitteiden sanastoa. Mitä tarkoittaa vuosihyötysuhde tai minkälainen laite on lämmönvaihdin tai radiaattori. Näihin ja moniin muihin termeihin liittyvän selityksen löydät tästä artikkelista.

Aurinkoenergia

Energia, jota auringosta saadaan säteilyn muodossa. Esimerkkejä aurinkoenergiaa hyödyntävistä laitteista ovat lämpöpumput ja aurinkopaneelit.

COP (Coefficient Of Performance)

Käsite, jolla ilmoitetaan lämpöpumpun tehokkuus. Kutsutaan myös hyötysuhteeksi. Arvolla ilmoitetaan anto- ja syöttötehon ero.

Energiantarve

Kilovattituntimäärä – kWh – joka kuluu talosi lämmitykseen ja lämpimän veden tuotantoon vuoden aikana.

Ilma-ilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu ottaa talteen energiaa suoraan ulkoilmasta ja siirtää sen sisätiloihin puhaltimen avulla.

Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu ottaa talteen energiaa ulkoilmasta ja siirtää sen talon lämmitykseen vesikiertoisen järjestelmän avulla.

Kierroslukuohjattu kiertopumppu

Jotta lämpöpumpun toiminta olisi mahdollisimman tehokas, olosuhteiden niin lämmönkeruu- kuin lämmönjakojärjestelmässä on oltava mahdollisimman optimaaliset. Meno- ja paluuveden lämpötilaeron tulee olla vakio alueella 7 – 10 °C. Lämmönkeruun lämpötilaeron tulee vastaavasti olla 3 °C. Ellei näin ole hyötysuhde heikkenee ja säästöt pienenevät.

Ohjaamalla kiertopumppujen kierroslukua mainitut lämpötilaerot voidaan pitää vakiona. Ohjausyksikkö tunnistaa jos lämpötilaero pyrkii muuttumaan ja korjaa vastaavasti kiertopumpun kierroslukua suuremmaksi tai pienemmäksi sen mukaan mihin suuntaan lämpötilaero on muuttumassa.

Kylmäaine

Aine, joka siirtää lämpöä lämpöpumpussa kylmältä puolelta lämpimälle puolelle. Nykyään käytettävät kylmäaineet eivät ole haitallisia otsonikerrokselle.

Lauhdutus

Katso säätölaitteet.

Lämmönjako

Lämmönjakojärjestelmä, jolla lämpö siirretään talon lämmittämiseen, esim. lattialämmitys tai lämpöpatterit.

Lämmönkeruuneste

Lämmönkeruuneste on veden ja etanolin tai etyleeniglykolin sekoitus. Etanoli/etyleeniglykoli muodostaa n. 1/3 kokonaisnestetilavuudesta ja estää keruuliuosta jäätymästä.

Lämmönkeruupiiri

Putkisto, joka ottaa talteen energiaa ympäröivästä kalliosta, maaperästä tai vesistöstä.

Lämmin käyttövesi

Lämmin vesi, jota käytetään esim. suihkussa, pesemisessä ja talousvetenä.

Lämmönvaihdin

Laite, jolla yhdestä virtaavasta siirretään lämpöä tai jäähdytetään toista ainetta. Lämmönvaihtimen tehtävä on toisin sanoen siirtää lämpöä.

Lämpövastus

Sähköllä toimiva laite, jolla lämmitetään vettä.

Neste-vesilämpö­pumppu

Neste-vesilämpöpumppu hyödyntää maasta, kalliosta tai vesistöstä saatavaa energiaa keruuputkiston avulla. Lämmönjako sisätiloihin tapahtuu vesikiertoisella järjestelmällä, esim. lattialämmitys tai patteriverkosto.

Poistoilma­lämpö­pumppu

Poistoilmalämpöpumppu hyödyntää talon ilmastoinnin poistoilmasta saatavaa energiaa ja siirtää sen takaisin talon lämmitykseen. Tällä saadaan säästöjä mutta ei kateta kokonaisenergiatarvetta.

Radiaattori

Esim Patteri joka luovuttaa lämpöä.

Scroll­kompressori

Scroll on amerikkalainen sana spiraalille. Se korvaa tavanomaisen kompressorin männän spiraalinmuotoisella kanavalla kahden metallipuolikkaan välissä. Spiraalin tehtävä on puristaa kylmäaine mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Mitä tehokkaampi puristus on, sitä tehokkaampi on lämpöpumppu. Scrollkompressorissa on vain muutamia liikkuvia osia, jotka antavat suuret edut tehokkuuden, äänitason ja kestävyyden suhteen.

Säätölaitteet

Ohjauslaitteiden tehtävä on ohjata lämpöpumppujärjestelmä kohti parasta mahdollista käyntitaloutta ja sisäilmastoa. Kelluvalla kondensoinnilla varustettu ohjausjärjestelmä huolehtii siitä, että ei tuoteta enemmän lämpöä kuin mitä halutun sisälämpötilan pitämiseksi tarvitaan. Lämmöntuotto säädetään jo lähteellä eikä pattereissa (termostaatissa). Kiinteällä kondensoinnilla varustettu järjestelmä saa aikaan sen, että lämpöpumppu käy aina suuremmalla lämmöllä, jolloin lämpöä tuotetaan turhaan.

Tehon rajoitus

Laitteisto, joka valvoo kokonaisvirrankulutusta ja estää ylikuormittumisen.

Tehon tarve

Kilovattimäärä – kW – joka tarvitaan talon lämmittämiseen (ja veden lämmitykseen) vuoden kylmimpinä päivinä.

Vuosihyötysuhde

Käytetyn ja tuotetun energian suhteellinen keskiarvo yhden vuoden ajanjaksona (vertaa käsite COP). Vaikutus vuositasolla koskee sekä lämmitystä että lämmintä käyttövettä.