Lämpöpumppu – viisas energiaratkaisu

COP-arvo, tehokkuus tietyissä olosuhteissa.

Ostajana haluat luonnollisesti tietää kuinka tehokas lämpöpumppu on. Useimmat valmistajat ilmoittavat tehokkuuden hyötysuhteena COP (Coefficient OfPerformance).
Tietyssä mittausedellytyksessä on määritelty lämpöpumpun kyky tuottaa lämpöä verrattuna sähkömäärään, joka tuottaisi saman lämmön. Lämpöpumpun hyötysuhde 3 (COP 3) tarkoittaa sitä, että se tietyn mittausedellytyksen aikana tuottaa kolme kertaa enemmän energiaa kuin ottaa. Nettolisäys on siis kaksi kolmasosaa.

Tosiasiat on otettava huomioon arvoja verrattaessa

Kannattaa olla varuillaan kun puhutaan tehokkuudesta. COP-arvo, joka on mitattu tietyissä olosuhteissa ilman että kaikki järjestelmään kuuluvat komponentit – esimerkiksi kiertopumput – on huomioitu, saattaa vaikuttaa korkealta. Standardeja on tällä hetkellä kahta eri tyyppiä millä COP arvot ilmaistaan EN 255 ja EN 14511. EN 255 on Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n mukaan jo käytöstä poistunut standardi, jonka on korvannut EN 14511. Vanhaan standardiin viitataan kuitenkin maalämpöpumppujen markkinoinnissa edelleen yleisesti. Yksi syy lienee tottumus. Sekään tuskin haittaa, että COP-luku on vanhalla standardilla hieman korkeampi kuin uudella. Tämä johtuu siitä, että standardissa EN 14511 lämpöpumpun sähkönkulutukseen lasketaan mukaan myös kiertovesipumpun kulutus, standardissa EN 255 taas ei.